Propozicije za PH za juniore(ke) i mlađe kadete(tkinje) - Pula, 20.-22.08.2021.

Propozicije za PH       juniori(ke)

                                   mlađi kadeti(tkinje)